Jadi petani?. “Percuma saja sekolah tinggi – tinggi kalau akhirnya jadi petani” Nah kamu akan dicerca pernyataan seperti ini ketika mengungkapkan keinginan untuk terjun ke…