Sebelum berpanjang lebar, sepertinya perlu kami terangkan terlebih dulu maksud dari judul artikel ini “1001 Peluang Usaha Petani Muda.” Khwatirnya ada salah paham hehe ……

Suatu siang 2 petani terlibat obrolan seputar benih padi yang akan mereka tanam. Petani pertama menanyakan kepada rekannya itu perihal kebiasaannya menanam benih-benih padi baru…

Jadi petani?. “Percuma saja sekolah tinggi – tinggi kalau akhirnya jadi petani” Nah kamu akan dicerca pernyataan seperti ini ketika mengungkapkan keinginan untuk terjun ke…